Mga Salawikain

Para sa Buwan ng Wika ay pinili naming talakayin ang mga Salawikaing Pilipino.

Pagkatapos namin pag-usapan ang limang salawikain na pinili ko para kay Kuya ay tinanong ko sya kung ano ang pinaka nagustuhan niya.

“Kung ano ang itinanim,
iyon din ang aanihin”

Tinanong ko siya kung bakit. Bagama’t Ingles ang kanyang paliwanag, ay natuwa ako dahil alam kong naintindihan nya nang tama ang Pilipinong kasabihan.

“I like it because it teaches me to always make the right choice.”

Pinagawan ko si Mikku ng disenyong postcard sa Canva gamit ang napili niyang kasabihan.

Nawa’y magsilbi ito sa kanya bilang paalala na dapat niyang piliin – – hindi lamang ang mga nais niya – – kun’di ang mga nararapat at tama, na itanim sa buhay at puso niya. Dasal ko na balang araw ay anihin ni #elijahmikku ang mga bunga na mabuti at maganda galing sa puso niya.

1 week old

IMG_5524

Today, Elijah Mikku is a week old! Though this photo’s from two days ago, he now looks at us with exactly those eyes—curiously watching, as if he knows exactly what he’s looking at. Maybe he knows.

Despite the sleepless nights (especially for Mommy Hana) and all the new things we’re just learning, we wouldn’t have it any other way.

Here’s to your first week, little Mikku Boy!

Worth a lifetime

image

There are things worth a lifetime waiting for…

image

… they will grab you by your hands and tell you exactly why life—with all its joys and pains—will always be worth living.

Life is beautiful. God is good.